top of page

Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

  SC LOYALTY INSURANCE-REINSURANCE BROKER SRL este inregistrata in Registrul de Evidenta a Prelucrarilor de Date cu Caracter Personal sub numarul 20037 si sediul social in Bucuresti, Strada Calea Rahovei nr 266-268, sector 5.

SC LOYALTY INSURANCE-REINSURANCE BROKER SRL colecteaza si proceseaza datele personale, in conformitate cu prevederile legale in materie de prelucrare a datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. Rolul prezentei notificari este de a explica modul in care datele dumneavoastra personale sunt utilizate si scopul in care acestea sunt folosite. Va rugam sa cititi aceasta notificare cu atentie.

 

Utilizarea datelor personale

SC LOYALTY INSURANCE-REINSURANCE BROKER SRL colecteaza si prelucreaza datele dumneavoastra personale in urmatoarele scopuri:

 • in scopul prestarii serviciilor de asigurare (ofertare si emiterea politelor de asigurare, gestionarea contractelor de asigurare/ politelor, solutionarea daunelor, inclusiv verificare in scopul detectarii si prevenirii potentialelor fraude);

 • in scopul luarii automate a deciziilor pentru evaluarea riscurilor de asigurare;

 • in scopul respectarii obligatiilor legale;

 • in scop de marketing, pentru informare si acordarea de beneficii de loialitate si pentru imbunatatirea permanenta a calitatii serviciilor si produselor oferite;

Baza legala pentru colectarea si procesarea datelor dumneavoastra pentru fiecare din scopurile mentionate mai sus este:

 • consimtamantul dumneavoastra;

 • contractul de asigurare/polita la care dumneavoastra sunteti parte sau cererea dumneavoastra inainte de incheierea unui contract;

 • interesul legitim al Asiguratorului, pentru prevenirea platilor nejustificate ale dosarelor de dauna.

 

Categoriile de destinatari catre care se pot divulga datele personale colectate:

 • autoritatile statului (inclusiv autoritati fiscale);

 • furnizorii implicati in mod direct/indirect in procesul de asigurare (ex. reasiguratori, dezvoltatori de servicii IT, prestatori de servicii de regularizare a daunelor, furnizori de servicii de curierat, furnizori de servicii de marketing, furnizori de servicii de plata/bancare etc);

 • agentii de stat, guvernamentale sau asociatii din domeniul asigurarilor, daca legislatia stipuleaza acest lucru;

 • intermediarii implicati in administrarea contractelor dumneavoastra de asigurare 

 

Pastrarea datelor personale

Datele personale vor fi pastrate atata timp cat este necesar pentru scopurile mentionate mai sus sau perioada de timp prevazuta de dispozitiile legale in materie de asigurari.

 

Drepturile pe care le aveti in ceea ce priveste datele dumneavoastra personale

In legatura cu prelucrarea Datelor cu Caracter Personal si in baza conditiilor specificate in Regulamentul privind protectia datelor la nivel european 679/2016, va puteti exercita oricare dintre urmatoarele drepturi:

 • dreptul de acces la datele personale care va privesc;

 • dreptul de a solicita rectificarea sau actualizarea atunci cand datele sunt inexacte sau incomplete;

 • dreptul de a solicita blocarea sau stergerea datelor in anumite circumstante (de ex. cand datele personale nu mai sunt necesare in raport cu scopurile mentionate mai sus);

 • dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii in anumite circumstante (de ex. atunci cand dumneavoastra contestati exactitatea datelor – pentru perioada ce ne-ar permite verificarea exactitatii acelor date);

 • dreptul de a depune o plangere la noi si/sau la autoritatea competenta privind protecția datelor;

 • dreptul de a va opune prelucrarii;

 • dreptul de a va retrage consimtamantul, in orice moment, pentru prelucrarea datelor personale, la care ati consimtit anterior;

 • transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma Regulamentului 679/2016 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal;

 • dreptul de a fi uitat, in sensul adresarii unei solicitari catre SC LOYALTY INSURANCE-REINSURANCE BROKER SRL pentru stergerea evidentelor datelor personale din mediul on-line;

 • dreptul la portabilitatea datelor, in sensul transferului datelor dumneavoastra personale catre un alt operator de date personale desemnat de dumneavoastra;

 • dreptul de a fi notificat in caz de incalcari privind securitatea datelor, de catre operator.

 

  Pentru exercitarea acestor drepturi, precum si pentru orice intrebari suplimentare cu privire la aceasta notificare sau in legatura cu utilizarea de catre SC SC LOYALTY INSURANCE-REINSURANCE BROKER SRL a datelor personale, va rugam sa ne contactati alegand oricare din modalitatile de comunicare descrise mai jos, precizand, totodata, numele dumneavoastra, adresa postala sau de email (in functie de modalitatea prin care doriti sa comunicam), numarul dumneavoastra de telefon precum si scopul cererii dumneavoastra.

 

Ne puteti contacta:

 • Prin email - la adresa: office@loyaltyinsurance.ro sau

 • Personal sau printr-o cerere trimisa prin posta - la SC LOYALTY INSURANCE-REINSURANCE BROKER SRL (la adresa mentionata anterior);

 

  Prin citirea acestui document ati luat la cunostinta faptul ca va sunt garantate drepturile prevazute de lege, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de va adresa justitiei in caz de incalcare a drepturilor garantate de Regulamentul privind protectia datelor la nivel european nr 679/2016.

bottom of page