top of page

Procedura privind primirea si solutionarea petitiilor

 

  Politica LOYALTY INSURANCE-REINSURANCE privind rezolvarea petitiilor este de solutionare pe cale amiabila, reciproc avantajoasa si durabila a acestora, pentru ca dvs., clientii sa fiti intotdeauna multumiti.

  Orice persoana fizica sau juridica, daca se considera vatamata in drepturile sale (recunoscute de lege / prevazute prin contractul de asigurare, sau prin refuzul nejustificat de a-i fi rezolvata cererea referitoare la un drept) se poate adresa companiei noastre pentru recunoasterea respectivului drept si recuperarea pagubei.

  Pentru rezolvarea problemei dumneavoastra, puteti opta pentru una din urmatoarele modalitati de a transmite o petitie:

  • depunerea direct la sediul societatii situat la adresa:Calea Rahovei 266-268, corp 60 et. 1, Bucuresti, Sector 5, Romania

  • prin e-mail, la adresa  office@loyaltyinsurance.ro;

  Toate petitiile sunt inregistrate in registrul unic de petitii, indiferent de modalitatea de primire a acestora: prin registratura, prin posta electronica, prin sistemul on-line. Pentru petitiile primite prin una din modalitatile mai sus-mentionate, LOYALTY INSURANCE-REINSURANCE va transmite un raspuns oficial la adresa indicata de catre petent (prin e-mail sau prin Posta Romana).

  Termenul de solutionare a petitiei este de maxim 30 zile calendaristice, de la data inregistrarii petitiei, conform prevederilor Normei Autoritatii de Supraveghere Financiara  nr. 24/2014.

IMPORTANT : Nu se inregistreaza petitiile sau reclamatiile telefonice

  Petitiile anonime sau cele care nu contin datele de identificare a petentului (nume, prenume, adresa, date contact) nu se iau in considerare si se claseaza, cu mentiunea “LIPSA DATE PETENT”.

  Pentru solicitari de informatii privind stadiul unei petitii ne puteti contacta la:

office@loyaltyinsurance.ro

+4 031 437 93 65

financial-newspaper-page-2654082.jpg
bottom of page